Nowy Specjalista – psychiatra lek. Ewelina Kruk

Od marca grono naszych specjalistów zasili psychiatra lek. Ewelina Kruk

Ukończyła Gdański Uniwersytet Medyczny w 2013r.

Tytuł specjalisty psychiatry uzyskała w październiku 2020r.

Szkolenie specjalizacyjne w zakresie psychiatrii realizowała w NZOZ Centrum Psychiatrii Sp. z o.o. Szpitalu Psychiatrycznym w Prabutach, Oddziale Psychiatrycznym II Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu oraz Wojewódzkim Szpitalu Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu.

Od 2017r. przyjmuje pacjentów w Poradni Zdrowia Psychicznego.

Aktualnie pracuje w NZOZ Centrum Psychiatrii Sp. z o.o. Poradni Zdrowia Psychicznego w Kwidzynie oraz Zakładach Karnych w Sztumie i Malborku.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach, zjazdach, konferencjach i warsztatach naukowych.

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem osób dorosłych w zakresie zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, otępień, uzależnień, zaburzeń związanych z niepełnosprawnością intelektualną  oraz  spowodowanych uszkodzeniem mózgu lub chorobą somatyczną, zaburzeń psychicznych związanych ze stresem, schizofrenii oraz psychoz o innym podłożu, zaburzeń osobowości i innych.