Nowy Specjalista – dermatolog lek. Kasia Krynicka

1) Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
2) Staż Podyplomowy odbywała w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku
3) W 2021r. uzyskała tytuł specjalisty w zakresie dermatologii i wenerologii
4) Zajmuje się chorobami skóry, włosów i paznokci. Ocenia dermoskopowo znamiona, celem wykluczenia zmian o podłożu nowotworowym.
5) W swojej pracy stawia na wywiad i dobry kontakt z pacjentem, który jest kluczowym elementem procesu diagnostycznego i terapeutycznego. Stara się szczegółowo wyjaśnić cel i metody leczenia tak, żeby pacjent po opuszczeniu gabinetu nie miał wątpliwości co do dalszego postępowania.
6) Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Aktywnie uczestniczy w zjazdach, konferencjach i szkoleniach, stale podnosząc swoje kwalifikacje.