Małgorzata Polska

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie certyfikacji

Pracuje z osobami dorosłymi zmagającymi się z zaburzeniami nastroju, lękowymi, zaburzeniami wynikającymi z niepełnosprawności, związanymi ze stresem oraz z kryzysami życiowymi. Prowadzi również terapię dla osób chorujących na schizofrenię i chorobę afektywną dwubiegunową.

Od lat związana jest z ruchem skupiającym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i towarzyszącymi chorobami psychicznymi. Zajmuje się diagnostyką neuropsychologiczną oraz intelektu.

Edukacja
– Studia magisterskie na kierunku psychologia o specjalności klinicznej i neuropsychologicznej na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie (2009 – 2014)
– Studia podyplomowe z Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej na Uniwersytecie SWPS w Sopocie (2019 – obecnie)
– Studia podyplomowe: Wczesne wspomaganie oraz edukacja i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju. Uniwersytet Gdański (2017)
– Pedagogiczne Studia Kwalifikacyjne na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie (2015)

Doświadczenie
– Oddziały: Psychiatryczny i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny w Szpitalu Psychiatrycznym w Prabutach (od 2019)
– Poradnia Zdrowia Psychicznego w Kwidzynie oraz w Prabutach (od 2019)
– Środowiskowy Dom Samopomocy w Suszu (od 2020)
– Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim (2015-2019)
– praca w Zespole ds. Pieczy Zastępczej oraz w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności – Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego (2014)

Szkolenia
– Szkolenie dotyczące stosowania i interpretacji Minnesockiego Wielowymiarowego Inwentarza Osobowości MMPI-2 w Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie (2017)
– Staż w Klinice Psychiatrii Dorosłych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku odbyty w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych niezbędnych do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty (2016)
– Systemowa Terapia Rodzin – szkolenie organizowane przez Ośrodek Rozwoju Kompetencji Europejskich (2015)