Magdalena Bryk-Frischkemuth

Psycholog dzieci i młodzieży

Ukończyła szkolenie w zakresie terapii EMDR otrzymując certyfikat EMDR Europe (Certification of COMPLETION of EMDR Europe). Była Członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR. Bierze udział w licznych szkoleniach doskonalących, m.in. ukończyła Terapię poznawczo – behawioralną dzieci i młodzieży w Centrum CBT EDU Sp. z o.o.

Psycholog Magdalena Bryk-Frischkemuth zdobywała doświadczenie w Warszawie. Prowadzi trening z zakresu psychologii rozwojowej dziecka oraz konsultacje dla rodziców. Praca odbywa się w formie indywidualnej. Metodę pracy dostosowuje do potrzeb osób, z którymi się spotyka. Pracuje z dziećmi, które przeżywają silne lęki, brak im motywacji, mają stany depresyjne, straciły bliską osobę, potrzebują wsparcia emocjonalnego lub gdy mają trudności z nawiązywaniem relacji z rówieśnikami lub osobami dorosłymi. Specjalizuje się w leczeniu depresji, zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, fobii szkolnych, fobii społecznych, a także w pracy z dziećmi z mutyzmem selektywnym lub niskim poczuciem własnej wartości (niską samooceną).