Jolanta Bryłka

doradca zawodowy, pedagog, oligofrenopedagog

Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy z młodzieżą, rodzicami, nauczycielami i specjalistami szkolnymi. Na swoim koncie ma szereg szkoleń specjalistycznych z zakresu doradztwa zawodowego m.in. indywidualnego i grupowego, diagnozy zasobów, rynku edukacyjnego i rynku pracy, coachingu. Wiedzę i doświadczenie zawodowe wykorzystuje w codziennej pracy poprzez m.in.: realizację warsztatów z młodzieżą, prelekcji dla rodziców, działania na rzecz rozwoju sieci doradców zawodowych.

Ponadto posiada kompetencje do prowadzenia indywidualnych konsultacji z uczniami poszukującymi właściwej szkoły, zawodu, studiów lub tymi, którzy potrzebują upewnić się w swoim wyborze i przedyskutować wątpliwości oraz uzupełnić wiedzę np.: dotyczącą procesu rekrutacji, systemu edukacji, oferty kształcenia.

W ramach tej formy wsparcia uczniowie mają możliwość:

  • zdiagnozowania skłonności zawodowych, mocnych stron i wartości, 
  • nazwania zasobów edukacyjnych, 
  • określenia cechy charakteru i potrzeb, 
  • przyjrzenia się dokładniej potencjalnym możliwościom edukacyjnym i zawodowym pod kątem preferencji, 
  • dokonania autonomicznego wyboru, mając potrzebną wiedzę: o swoich zasobach, systemie edukacji, ofercie kształcenia, rynku pracy czy procesie rekrutacji, 
  • pracy z obrazem oraz korzystania z jej autorskich narzędzi (opartych na wizualizacji omawianych treści) podczas procesu doradczego.

Panią Jolantę cechuje indywidualne podejście do osoby radzącej się, zaangażowanie i empatia.

OFERTA

KONSULTACJE INDYWIDUALNE Z DORADCĄ ZAWODOWYM

DLA KOGO?

CEL SPOTKANIA

DLACZEGO WARTO?

Zbierzemy kawałki wiedzy o Tobie i ułożymy z nich spójny obraz!

Jak wygląda spotkanie z doradcą zawodowym?

Przebieg spotkania uwarunkowany jest jego celem. Najczęściej spotkanie z doradcą zawodowym to przede wszystkim rozmowa, w czasie której będziesz miała/miał możliwość określenia swoich zainteresowań, umiejętności, zasobów, celów do realizacji. Doradca zawodowy pomoże Ci, na podstawie uzyskanych od Ciebie informacji, określić obszary edukacyjno-zawodowe, wokół których możesz planować swoją przyszłość edukacyjno-zawodową. W trakcie rozmowy będziesz mogła/mógł również zweryfikować swoją wiedzę na temat rynku pracy, uczelni wyższych lub innych zagadnień, które Cię interesują.

Podczas konsultacji istnieje możliwość określenia Twoich predyspozycji zawodowych za pomocą testów i kwestionariuszy. Musisz jednak pamiętać, że konsultacja w zakresie doradztwa zawodowego nie ogranicza się wyłącznie do testów (są one stosowane przez doradcę zawodowego wówczas, gdy uzna on, że jest to rzeczywiście potrzebne). Wyniki kwestionariuszy należy potraktować jako dodatkową informację, którą możesz uwzględnić w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej.

Ile czasu trwa spotkanie?

W planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej bardzo ważne jest Twoje zaangażowanie i motywacja do działania. Może się zdarzyć, że konsultacja przybierze formę kilku spotkań, jest to uzależnione od indywidualnego zapotrzebowania ucznia oraz doradcy zawodowego. Konsultacja trwa zazwyczaj 1,5 godz.

Jak przygotować się do spotkania z doradcą zawodowym?

Warto, abyś przygotowała/przygotował się do konsultacji z doradcą zawodowym. Pamiętaj, że jest to przede wszystkim rozmowa. Zastanów się, nad jakim obszarem chciałbyś szczególnie się skupić podczas konsultacji. Możesz przygotować notatki, mapę myśli, pytania do doradcy.

Najważniejsze, to zabrać ze sobą dobry nastrój i sporą dawkę energii!